Mads Løkeland-Stai til minne

Det var med stor sorg vi i helga mottok beskjed om at styremedlem i Naturvernforbundet i Trøndelag, Mads Løkeland- Stai døde. Mads var engasjert i Naturvernforbundet både lokalt, regionalt og nasjonalt, og hans kunnskap, innsikt og oversikt innen mange saksområder gjorde Mads dypt respektert og verdsatt.

Helt siden kampen mot neddemming av Innerdalen i 1981 har Mads vært engasjert i kampen for natur og klima. Alltid med faglig grundighet og på leit etter ny kunnskap. Selv svekket av sykdom fortsatte han sitt engasjement helt til det siste.

Medlemmer av Naturvernforbundet fra hele landet har uttrykt sin sorg, og savnet av mennesket og fagmannen vil bli stort. Vi takker familien for at Mads fikk bruke så mye av sin tid og engasjement i vår organisasjon. Naturvernforbundet i Trøndelag vil hedre hans minne med dyp takknemlighet.