Marin verneplan for Buvikfjæra

Fylkesmannen stadfester ny marin verneplan for Buvikfjæra til tross for innsigelser fra Skaun kommune

Vern av Gulosen marine verneområdet.

Fylkesmanneni Sør-Trøndelag  har vedtatt vern av et 10 km2 stort område i Gulosen/Buvikfjæra . Skaun Kommune har en måned etter at høringsfristen gikk ut anket avgjørelsen. Fra kommunen hevdes det at et vern som vedtatt kan gi store innvirkninger på kommunens utvikling, og ønsker en ny konsekvensutredning.  Dette avvises fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.  En konsekvensutredning som etterlyst er kun pålagt på arealer større enn 250 km2 og det vernede området her er kun 10km2, og vil ikke inngripe i dagens aktiviteter i området som er Norgesmøllen og fiske og friluftsliv. «Kommunen er i stor vekst og de områdersom grenser til fjorden er viktige for å kunne gi innbyggerne gode bo og leveforhold» heter det videre.

Vedtaket er helt i tråd med uttalelser gitt fra Naturvernforbundet i SørTrndelag ogLlokalavdelinga i Orklaregionen.