Medlemsmøte i Levanger: Ny E6 gjennom kommunen over matjord

Naturvernforbundet i Levanger inviterer til medlemsmøte om planlagt E6 gjennom den beste dyrkamarka på Skogn.

Johansen, Reidun

Medlemsmøte i Naturvernforbundet i Levanger – E6 nord og andre viktige miljøsaker i kommunen.

Tidspunkt: Mandag 1. februar kl. 20 – 21.
Sted: Digitalt på Zoom (grunnet korona): https://zoom.us/j/95452039016?pwd=WXJMS1ZTUlVGL0xFMUEyZnNMZ2xSQT09

 

Naturvernforbundet inviterer alle medlemmer i Levanger til digitalt medlemsmøte. Først blir det 20 minutters innledning fra fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz som vil holde en innledning om den massive motorveiutbygginga i Trøndelag og Levanger som truer natur, klima og matjord. Deretter blir det åpen diskusjon for våre medlemmer om E6 gjennom Levanger og andre relevante saker for Levanger og lokallaget.

Planprogrammet for strekningen Åsen – Mule er på høring med frist 10. mars. En av de alternative strekningene går tvers gjennom Skogn over den beste matjorda som finnes i Trøndelag:
https://levanger.kommune.no/Kunngjoringettersyn/

Naturvernforbundet i Levanger ønsker å få med flere folk i styret for å få opp aktiviteten i lokallaget. Ønsker du å sitte i styret, eller har du forslag til andre vi kan spørre så ta kontakt med enten Gøril Aas Hustad på epost goerilhustad@hotmail.com eller tlf 46846837 eller regionssekretær Hallgeir Frøseth Opdal på tlf 40248084 eller epost hol@naturvernforbundet.no  


Hilsen

Gøril Aas Hustad, leder i Natuvernforbundet i Levanger
Magne Vågslad,, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag