Medlemsmøte på Lian

Styret inviterer til åpent møte og befaring på blomstereng på Lian

Høsten 2019 sådde vi blomstereng i Trikkesløyfa på Lian.

Marina Görtz orienterer om verdien og gleden ved å ta vare på blomsterene.

Vi håper mange medlemmer vil ta turen for å se om plantene har slått rot, høre på fuglesangen og diskutere små og store naturgleder og -sorger.

Med vennlig hilsen styret.