Merking av områder og stier i Grytdalen og Songliområdet

Et konstruktivt møte mellom Fylkesmannen i Sør -Trøndelag og Naturvernforbundet / Grytdalens Venner medfører nå at vi kan starte et merkingsprosjekt i området.

Merking i av områder og stier i Grytdalen og Songliområdet.

Naturvernforbundet og Grytdalens Venner hadde 10. juli et møte med representanter for Fylkesmannen om merking av stier og områder i Songlia og Grytdalen. Møtet var sett fra vårt synspunkt vellykket. Fylkesmannen kan for uten å bidra med økonomisk støtte også i vareta vedlikehold av skilt.

I utgangspunktet snakker vi om tre typer skilt. Større opplysningsskilt er aktuelt ved innfartsveiene til Grytdalen, Temaskilt som skal benyttes ved områder med spesielt historisk verdi, og Naturskilt, som for eksempel langs veien fra Songli til Hjortdalshytta. Skilta må utformes og merkes i henhold til Norsk Standard.

Merkinga vil bli gjennomført trinnvis over flere år, men prioriterte områder er vegen fra Songlia til Hjortdalshytta og også fra Fjellkjøsvatnet