Mikroplast i jorden vår

Plastproblematikken har vært på dagsordenen lenge, men det snakkes ikke så mye om plast i jorden vår. I jorden som vi dyrker i, og der det lever tusenvis av små organismer.

Hvordan påvirkes disse av mikroplasten? Hvordan påvirkes matjorden vår? Dette og mye annet vil Mads Løkeland snakke om i foredraget som vil handle om mikroplast i jorden vår.

Foredraget er gratis og vil også streames. Påmelding til mag@naturvernforbundet.no

Koronainfo: Naturvernforbundet følger smittevernreglene. Du skal ikke delta på et arrangement dersom du: 
a. Har vært eksponert for eller vært i nærheten av noen som har fått viruset påvist siste to uker 
b. Har feber 
c. Har sykdomssymptomer som hoste, vondt i halsen eller andre influensasymptomer
d. Er i karantene eller isolasjon

Deltakere som ikke er fra samme hushold må holde minimum en meter avstand til hverandre. Enhver fysisk kontakt mellom deltagere må unngås, slik som for eksempel håndhilsning og klemming. Ta gjerne med egen Antibac.