Miljødirektoratet hevder en ikke har noen formell rolle i plansaken om havneutbygging i Orkdalsfjorden

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening mener den planlagte havneutbyggingen i Orkdalsfjorden medfører så store naturinngrep at det kommer i konflikt med internasjonale avtaler som Norge har undertegnet.

Blant annet gjelder dette Ramsarkonvensjonen og Bonkonvnsjonen. I Norge er det Miljødirektoratet som administrer ordningen, derfor ble det oversendt en klage til direktoratet. En hevder at Miljødirektoratet ikke har noen formell rolle i slike saker ut over å tilrettelegge for at relevant informasjon for vedtaksmyndighetene foreligger. Her kan du lese hele svaret.