Miljøfilm: Skogen verden glemte

Gratis inngang!

Vi forferdes over regnskogen som forsvinner og bruker store ressurser på vern av tropisk skog med omtanke for klima, biologisk og kulturelt mangfold. NRK-programmet «Skogen verden glemte» undersøker hvordan vår egen skog forvaltes. Alvoret i både natur- og klimakrisen har ikke blitt mindre siden filmen ble laget i 2014, men har kunnskapsnivået og politikken fulgt etter?

Det politiske flertallet i Trøndelag vil doble hogsten og tredoble CO2-fangsten i våre skoger. Etter filmen vil programskaper Ulf Myrvold og Ottar Michelsen (SV) delta i samtale om norsk skogforvaltning og hvordan vi kan øke karbonbinding og -lagring i vår egen skog uten at det går på bekostning av naturens mangfold og egenverdi.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/3549541171834798/