Miljøkveld + Årsmøte Trondheim

Miljøkveld i mars har temaet Bynær natur. Her vil vi vise fram tiltak og prosjekter som blir gjort i byen for å øke biologisk mangfold.
Før vi starter med miljøkveld vil vi holde årsmøte for lokallaget i Trondheim. Her har du som medlem mulighet å høre mer om arbeidet som lokallaget gjør, engasjere deg, eller bare se hvilke som sitter i styret.

Program:
18.00 – Årsmøte
18.50 – Pause
19.00 – Miljokveld: Bynær natur

Velkommen!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/183351189737365/

Saksliste Årsmøte
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuellt

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg