Miljøkveld: E6 Nord – Highway through hell?

Nye veier jobber for tiden med ny E6 nord for Trondheim, og det planlegges 4-felts vei og 110 km/t fartsgrense. Er det samfunnsnyttig å bygge en slik vei i en tid da klimagassutslippene skal ned? Reguleringsplanene for veien skal opp i kommunestyrene fra Trondheim til Levanger nå utover vinteren . Hvilken mulighet har man til å stoppe reguleringsplanene i lokalt?

Innledning ved Holger Schlaupitz, fagsjef natur- og klima Naturvernforbundet

Debatt: Tore Dyrendal (MDG, Trondheim), Morten Harper (SV, Stjørdal), Gjermund Gorset (Trondheim AuF), Malvik Høyre, Malvik Senterparti.