Miljøkveld: Klimabistand – Kritikk og forslag til forbedringer

Den norske klima- og skogsatsinga har på ny blitt satt på dagsorden etter at ny forskning viser hvordan dette går ut over de aller fattigste, og særlig kvinner. Hanne Svarstad fra OsloMET vil snakke om probleme med REDD i dag og peke på mulige forbedringer. 

En annen debatt som har kommet opp i det siste er kritikk av norsk energibistand. Flere organisasjoner mener man bør satse på småskala løsninger framfor store nettutbyggingsprosjekter. Riksrevisjonen har også påpekt svakhetene ved å ensidig satse på utvidelse av det nasjonale strømnettet. Dag Arne Høystad, leder i Internasjonal avdeling i Naturvernforbundet innleder.

Hva er så veien framover? Kan vi få til en skogbevaring som samarbeider med lokalbefolkninga? Finnes det muligheter innenfor desentralisert energiproduksjon? Hvordan bør vi innrette vår bistand slik at den fungerer til det beste for folk og klima?

Sted: Sellanraa Bok & Bar

Gratis inngang.