Miljøkveld: Tradisjonshåndverk i kampen mot plast

For å få bukt med plastproblematikken snakkes det ofte om innovasjon og ny teknologi, men kan det hende at noe av løsninga også finnes i fortida? Plast er et nytt fenomen, og før de hadde plast klarte de også å skjære brød, male hus, bygge båter og vaske seg i ørene. Hva kan vi lære av fortidas tradisjonshåndverk når vi i framtida skal løse plastgåten? På denne miljøkvelden blir det innledninger fra håndverkere med ulik bakgrunn og erfaring.

Innledere
Iacob Sømme, Tradisjonshåndverker og selvbygger på Svartlamon
Flere innledere vil bli annonsert