Naboklager på deponi på Fossflata

Naturvernforbundet sender brev til KLIF etter henvendelse fra naboer vedrørende oppfølging av deponi for avfall fra Thamshavn verk

Naturvernforbundet avdeling Orklaregionen

Co/Knut Bonvik, Håggåveien 19 B, 7320 Fannrem, kn-bonv@online.no

Klima og forurensningsdirektoratet

postmottak@klif.no

                                                                                                                                                          Orkanger 16.06.2011

Kontroll av deponi for industriavfall på Kvaklandsmoen i Orkdal

Elkem Thamshavn verk har løyve til deponi for avfallsstøv fra silisiumproduksjonen på Kvaklands­moen i Orkdal.  Avfallsstøvet inneholder blant annet 10 mg Arsen pr kg støv.(var det Arsen?)
Naturvernforbundet i Orklaregionen har blitt kontaktet av xxx,xxx og xxx som bor rett ved deponiet, og som stiller spørsmål om deponiet er etablert og blir drevet i følge konsesjonen.  Den nærmeste bor 15 meter fra deponiet.

Støv

Det blir fortalt om stor støvplage frå deponiet når det er vind, og at støvet ikke lenger blir deponert i storsekker, men som løst støv, som blir liggende lenge åpent før det blir gjennomført noe tildekking med kvartssand som er utsortert fra råmaterialene på verket.  Det har vært gjort forsøk med å sprøyte vann på støvet, men det skal aldri ha fungert, og ser ut til å være gitt opp av Thamshavn verk.  I tillegg til den fysiske virkninga av støvplagen på hus og utstyr, blir det stilt spørsmål om helsefare og om hvordan støvflukten virker på naturen rundt deponiet.

Avrenning til grunnen

I følge konsesjonen skal deponiet være utført med tetning og med kontroll av sigevann, slik at man eventuelt kan gjennomføre rensing av sigevannet dersom sigevannet inneholder for mye miljøgifter.
Det ser ut til at sigevannet går rett i grunnen uten at det er mulig å kontrollere. Beboerne har grunn­vannsbrønn fra ca 1990 som ligger 150 meter nedenfor deponiet.  Alt avrenning til grun­nen vil før eller senere ende opp i den lakseførende Skjenaldelva, som har sitt utløp i Orkdals­fjorden sammen med Orkla.  Orkdalsfjorden er en del av den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden.

Kontroll og måling

Vi ber om at det blir gjennomført kontroll av deponiet og at vi får tilsendt måleserier av støvflukten (både mengde og innhold) og av sigevannet (mengde og innhold).  Dersom det ikke er gjennomført slike målinger, ber vi om at det blir utført.  I følge konsesjonen ser det ut til å være et krav om målinger av sigevannet, mens støv ikke er omtalt som et tema.  Vi kan ikke forstå det siste på annen måte enn at konsesjonen ikke tillater støvflukt av betydning fra deponiet.
 

Hilsen

Steve Halsetrønning
steve.hals@loqal.no, tlf 91399650
Styremedlem i Naturvernforbundet i Orklaregionen.