Naturens valg i Trøndelag

Naturvernforbundet i Trøndelag har spurt fylkespartiene mener om ulike miljøspørsmål. Les hva de svarer her – Godt valg!

Hallgeir F Opdal /Naturvernforbundet

Fra undersøkelsen:
-8 partier har avgitt svar. Det eneste partiet vi har spurt som ikke har svart er FrP.

-Fire av partiene er enige i alle våre krav. Dette er Rødt, SV, MDG og Venstre. 

-Alle partier med unntak av Høyre sier at de vil jobbe mot mer utbyggging av landbasert vindkraft i fylket. Dette er en stor endring siden sist og seier for Naturvernforbundet i Trøndelag som har jobbet mange år med denne saken. Derimot er det bare Rødt, SV, MDG og Venstre som sier de vil jobbe for å trekke tilbake allerede gitte konsesjoner. 

-Samtlige partier sier seg enig i 4 av våre krav: 
Kreve energieffektivisering i offentlige bygg
Jobbe for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen og dobbeltspor Støren – Steinkjer.
At tilbringertjeneste i kollektivtrafikken utvides til hele fylket
Jobbe for utfasing av engangsplast

-Alle partier med unntak av Høyre vil stoppe nedbygginga av dyrka mark i fylket. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet svarer at de ikke vil jobbe mot mer 4-felts vei, noe som erfaringsvis tar svært mye matjord.

-På oppdrett svarer partiene noe uklart.