Naturfotografen Arne Nævra kommer til Orkdal

Naturfotograf Arne Nærva kommer til Orkdal for å gjøre opptak i Grytdalen i forbindelse med en programserie om natur som vil bli presentert på NRK. Samtidig vil han bli hovedinnleder på et større møte 30.august på kommunesenteret hvor temaet er fremtidig eiendomsforhold og drift av Songli og Grytdaleiendommen.

Et samarbeid mellom Naturvernforbundet og Grytdalens venner har gitt som resultat at vi i Orkdal får besøk av den kjente naturfotografen Arne Nævra. Nævra er blant annet kjent fra flere produksjoner for NRK om natur og friluftsliv, og omtales som en av verdens beste naturfotografer.

Nævra kommer i juni, for å gjøre en del opptak i Grytdalen. 30. august er han tilbake, i forbindelse med at Naturvernforbundet sammen med Grytdalens venner, Orkdal jeger og Fisk, samt Orkdal Kommune, arrangerer et større møte i kinosalen på kommunesenteret. Temaet er Songlieiendommen og Grytdalen. Nævra vil presentere opptak fra natur og dyreliv, blant annet også fra Grytdalen, som en innledning til en diskusjon om totalvern i naturreservatet, og om framtidig bruk og eiendomsforhold av området. Videre planlegges en debatt hvor politikere, forskere og andre vil komme med synspunkter på temaet, med sikte på å få en omforent strategi for det videre arbeid. Nævra kommer igjen til høsten for å gjøre opptak, som vi antagelig etter hvert får presentert på NRK.

 Det som skjer vil være en utrolig god reklame for Orkdal / Snillfjord og Songli – Grytdalområdet, og vi håper på stort oppmøte og stort engasjement. Nærmere informasjon vil bli kunngjort gjennom omtale i presse og annonser i lokalavisa.