Naturgledetur til Fagerli Naturgård

Vi tar en tur til Fagerli Naturgård på Fosen. Her finnes det blomstereng med et myldrende liv og vi benytter muligheten for å gå på insektsafari og oppdage sommerfugler, bier, humler, biller og andre små dyr.

Jurgen Wegter og Ingvild Haga vil vise oss slåtte- og beiteengene sine, og fortelle oss om arbeidet med restaurering av kulturlandskapet og om det biologiske mangfoldet. Til den som er litt ekstra interessert i blomster, vil Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelinga være der samtidig som oss, hvilket tilbyr muligheten å lære seg mer om flora også.

Hurtigbåt går kl. 11.25 fra hurtigbåtsentralen. Det er båt 810 til Vanvikan, herfra er det ca 3 km å gå eller sykle. Det er også mulighet til å bli hentet. Si i så fall i fra ved påmelding. Vedlagte kart viser veien fra Vanvikan til gården. Dersom du kjører bil, kan du parkere i veikrysset 715/6384 (bussholdeplassen). Herfra tar det 3 min. å gå til gården og man kan velge enten den gamle vegen som går forbi en våteng under restaurering eller følger fylkesvei 6384. Oppmøte ved gården kl. 12.15

Påmelding til mag@naturvernforbundet.no senest kl. 22.00 lørdagen den 13. juli. (Ikke glem å si i fra om du ønsker å bli hentet ved hurtigbåtkaien i Vanvikan).

Litt informasjon om Fagerli Naturgård:
På Fagerli gård restaureres både naturbeitemarken «Fagerli 2» og slåttemarken «Fagerli 1». Begge er å finne i naturbasen. Fagerli 2 har Id: BN00089032 og Fagerli 1har Id: BN00089029. Her finnes mange arter som er spesielt tilpasset åpne flater. Både planter, insekter, men også beitemarksopp. Mange av disse er rødlistet. Kartleggingsarbeid i fjor resulterte blant annet i 42 ulike villbiearter.