Naturgledetur til Geitfjellet

I serien Naturgledeturer gikk turen 7 september til Geitfjellet i Snillfjord. I området er det både planer om vindkraft og vannkraftutbygging, og rundt 15 fremmøtte fikk med Livar Ramvik som guide en flott naturopplevelse i et strålende vær