Naturopplevelser og natur i fare

22. mai arrangerte Naturvernforbundet sammen med flere organisasjoner og politiske parti (alle parti var invitert til samarbeidet!) et Naturmøte med engasjerte og kunnskapsrike innledere. Omtrent 100 hadde kjøpt billett. Se bildene og les hva Einar Hugnes skriver om møtet!

Innlederne på møtet om 'Naturopplevelser og natur i fare'Anne Marit Ligaard

EINAR HUGNES SIN GODE OG INFORMATIVE RAPPORT FRA MØTET: «Naturopplevelser og natur i fare» var temaet som en rekke organisasjoner og politiske partier i Stjørdal inviterte til i Kimen kulturhus i Stjørdal onsdag kveld.

Der fikk vi blant annet høre engasjerte innlegg fra disse tre foredragsholderne:

Kjetil Solbakken, generalsekretær i Birdlife Norge

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Arne Nævra, biolog og naturfotograf

Arrangørene bak møtet var: Birdlife Stjørdal, Naturvernforbundet Stjørdal og Meråker, Stjørdal jeger og fiskerforening, Stjørdalsvassdragets elveierlag, Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukerlag samt lokallagene av Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Rødt og MDG.

Bakgrunnen for dette møtet var:

«Stjørdal kommune reviderer sin arealplan. Den legger føringer i en lang framtid for bruk av natur og er i høyeste grad en naturforvaltning.

I utkastet til ny arealplan tas nye naturområder i bruk. Det utfordrer folks nærnatur, friluftsliv, naturopplevelser og jakt, fiske og sanking. Ikke minst utfordres det biologiske mangfoldet og naturens egne økosystemer.

Nasjonale føringer som å ta vare på dyrka mark, myr, naturskog, urskog og våtmarksområder utfordres i stor grad for at vi skal kunne bygge boliger, hytter og næring.

Derfor ønsker vi å øke forståelsen for viktigheten av en intakt natur, og øke engasjementet til Stjørdals innbyggere slik at de kommer med innspill til den nye arealplanen.»

ALLE BILDENE OG KOMMENTARENE UNDER ER OGSÅ FRA EINAR HUGNES:

Einar Hugnes
Det er liten tvil om at mange fuglearter sliter. Hva kan vi gjøre? Jo, blant annet la være å ødelegge mer natur rundt oss!
Einar Hugnes
Her fikk vi konkrete råd fra generalsekretæren i Birdlife Norge
Einar Hugnes
Lederen i Naturvernforbundet tok utgangspunkt i disse fire punktene i sitt foredrag
Einar Hugnes
Lederen i Naturvernforbundet, sammen med Anne Marit Ligaard og Arne Moksnes besøkte Velvang på onsdag. Der er det planer om hyttebygging og småbåthavn tett på et viktig fuglefredningsområde
Einar Hugnes
Mange tok turen til Vektersalen i Kimen for å få med seg dette viktige møtet
Einar Hugnes
Tre klare områder hvor Stjørdal har en jobb å gjøre!
Einar Hugnes
Arne Nævra er en av våre fremste naturfilmere. Han satt fire år på Stortinget for SV.
Einar Hugnes
Dette betyr i klartekst at Stjørdal må frede 30 % av naturen i kommunen!