Naturvernforbundet ber om utsettelse av et eventuelt salg av Grytdalseiendommen

Vi håper at FAD, Miljøverndepartementet, Orkdal og Snillfjord kommuner og andre interessenter sammen kan finne en varig løsning som sikrer fortsatt offentlig eierskap og forvaltning av Songlieiendommen, og ber i første omgang FAD om å sikre at planene om salg blir utsatt inntil videre. Dette uttaler Naturvernforbundet i et brev til Fornyings og Administrasjonsdepartementet

Statsråd Rigmor Aaserud

 Vi har gleda over å sende eit brev om framtidig bruk av Songlieigedomen i Orkdal og Snillfjord kommunar i Sør Trøndelag der vi uttrykker:

Vi håper at FAD, Miljøverndepartementet, Orkdal og Snillfjord kommuner og andre interessenter sammen kan finne en varig løsning som sikrer fortsatt offentlig eierskap og forvaltning av Songlieiendommen og ber i første omgang FAD om å sikre at planene om salg blir utsatt inntil videre.

 Brevet er underskrive av:

  • Ordførarane i Orkdal, Snillfjord og Agdenes
  • Rektorane ved Orkdal vidaregåande skole og Torshus folkehøgskole
  • Grytdalens venner
  • Naturvernforbundet og Natur og Ungdom
  • Norsk ornitologisk forening

 Beste helsing

 Mads Løkeland

Naturvernforbundet i Sør Trøndelag og Orklaregionen