Naturvernforbundet blir hytteeier.

Lokallaget sammen med Fylkeslaget av Naturvernforbundet bidrar med 10% av kjøpesummen når Urvatnes Venner kjøper Urvatshytta i Meldal av Statskog.

Urvasshytta i Meldal har vert i Statskogs eie, men er nå kjøpt opp av venneforening, Urvatnes Vnner. Hensikten med oppkjøpet er «Å legge til rette for allmenhetentens adgang til å utøve tradisjonelt naturvennlig friluftsliv» heter det i stiftelsesdokumentet. Venneforeninga vil også organisere vedlikehold for å ivareta kulturhistorie og naturverdier rundt Urvatnet. Hytta vil stå ulåst,men kan reserves for betaling og bestilling/reservasjon. En forutsetning er at de regler som gjelder blir respektert av leietakerne. Det planlegges også slåttonn i tråd med vernebestemmelsene.

Kanskje et fint turmål også for vi som bor i nedre del av den nye storkommunen?