Naturvernforbundet i Åfjord

Lokallaget i Åfjord (som etter kommunesammenslåingen inkluderer Roan) jobber mot nedbygging av den lokale kystnaturen, og andre miljøvernsaker i regionen.

De siste årene har det skjedd enorme naturinngrep i Åfjord og Roan, spesielt med tanke på byggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land, der store arealer med sårbar natur ødelegges.

Dette har stor negativ effekt på naturmangfoldet, og på samenes historiske rett til å utøve reindrift. Å jobbe mot ytterligere utbygging av sårbare og inngrepsfrie naturarealer er en prioritert sak for laget. Det samme er arbeidet mot marin forsøpling.  For å tale naturens sak med en sterkest mulig stemme er det viktig at vi står sammen, uansett bakgrunn, og jobber mot et felles mål: forsvar av Åfjords natur.