Naturvernforbundet i Melhus

Velkommen til Naturvernforbundet i Melhus! Lokallaget vårt ble stifta vinteren 2011 og er ei grein av Naturvernforbundet i Trøndelag. Fram til 2018 var også medlemmene bosatt i Klæbu en del av lokallaget, men etter kommunesammenslåinga i 2019, gikk disse inn i Naturvernforbundet i Trondheim.

I 2015 feirer forbundet 100 års tilstedeværelse i Trøndelagsfylka, og vi er stolte over å kunne møte hundre nye år i form av et nystifta lag med lokalt rotfeste og egne interessefelt. Vi vet at natur- og miljøverntanken står sterkt blant innbyggerne i Melhus, og særlig Gauldalen utpeker seg som et arnested for mange naturvernere som har bidratt til bevaring av naturarven vår. Med lokallaget, har vi et mål om å forene de store kreftene som ligger i enkeltmenneskets engasjement for sine naturlige omgivelser. Naturkjærligheten begynner med det kjente og nære og bølger utover som vakringer på ei fiskerik tjønn.