Naturvernforbundet i Melhus

Første ordinære årsmøte i lokallaget Melhus og Klæbu ble avholdt på Prestegårdslåna i Melhus 4. mars 2013. De viktigste sakene i kommunene framover blir vindmølleutbygginga i Flå og Brungmarka, E6-sør samt andre arealsaker på grunn av det store arealpresset som er i Trondheims nabokommuner.

Følgende styret ble valgt på møte.
Leder: Kjell Brevik, Melhus
Nestleder: Astrid Grenstad, Klæbu
Kasserer: Per Sand, Gimse
Styremedlem: Arild Norberg, Melhus

Det ble vedtatt at styret kan supplere seg selv med en person til fra Klæbu.