Naturvernforbundet i Orklaregionen og Meldal Kommune går sammen om et felles fagseminar om forurensningene fra gruvene på Løkken

12. februar vil etter planen Meldal Kommune sammen med lokalavdelinga av Naturvernforbundet i Orklaregionen og eventuelt nabokommunene Orkdal og Rennebu arrangere et fagseminar om gruveforurensning , hvor offentlige etater og faglie miljø inviteres til en diskusjon om gruveforurensning generelt og forholdene på Løkken spesielt. Et tilsvarende arrangement for 3 år sida var meget vellykket.

I et møte 8. februar i Meldal mellom Naturvernforbundet og ledelsen i Meldal kommune ble det enighet om å arrangere et fagseminar rundt renseproblematikken ved gruvene på Løkken. Det er nå utlyst anbud hvor interesserte med fagkunnskap kan melde seg på for å komme med forslag til løsninger på renseproblematikken. Det planlegges nå et større møte 12. februar i Meldal, hvor en på dagtid fokuserer på involverte kommuner og fagpersonell, mens en om kvelden satser på et åpent folkemøte. Nermere detaljer vil etter hvert bli kunngjort i pressen