Naturvernforbundet i Trøndelag stiftet

Magne Vågsland ble valgt som leder og Alette Sandvik ble nestleder i det nystiftede Naturvernforbundet i Trøndelag. De to lagene i nord og sør slo seg sammen lørdag 27. april.

Kampen mot nedbygging av inngrepsfri trøndersk natur var hovedtema på stiftelsesmøtet i fylkeslaget. -Det er viktig å bygge allianser for å slå tilbake det angrepet som nå skjer med den inngrepsfrie naturen i vårt fylke, sier nyvalgt leder i Naturvernforbundet i Trøndelag Magne Vågsland fra Trondheim.

Han får støtte av sin nestleder Alette Sandvik fra Meråker som for tiden spesielt er opptatt av det som skjer på Sørmarkfjellet i Flatanger. -Det er helt utrolig at de kan fortsette arbeidet når det er påvist hubro i området, sier Sandvik og legger til –
Forskning har vist at enkelte hubrohyller har vært brukt i mer enn 3000 år, da er det ganske utrolig at deler av fjellet nå skal sprenges bort. Hubro er en rødlistet art, og Naturvernforbundet sentralt sammen med Norsk ornitologisk forening har nå bedt om umiddelbar stans i anleggsarbeidene ved Sørmarkfjellet. -Vi trenger mer kunnskap om hvilke deler av fjellet som er viktigst for hubroen. At det nå hugges ned verdifull skog samtidig som man holder på med kartleggingsarbeid er uakseptabelt, sier Sandvik.

Vågsland er også opptatt av at vi ser sammenhengen mellom byggingen av flere utenlandskabler og vindkraftutbygginga. -Utenlandskablene er det som driver fram ønske om mer vindkraftutbygging og det er viktig at vi nå retter fokus mot dette, sier Vågsland. I en uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet krever man full stans av landbasert vindkraft i trøndersk natur og nei til flere utenlandskabler, samtidig som man krever en større satsing på energieffektivsering og havvind. 


Les uttalelsen her

(I en tidligere versjon lå dessverre forslaget til uttalelse ute som inneholdt noen feil. Vi beklager dette) 

Mads Løkeland holdt en innledning om temaet for de 40 frammøtte på årsmøtet. Les foredraget her. 

I den vedtatte arbeidsplanen for 2019 står det at i tillegg til vindkraft vil fylkeslaget jobbe med samferdselsspørsmål med vekt på kollektiv og jernbane framfor mer motorveiutbygging, nye verneområder samt en rekke andre miljø- og naturvernsaker i fylket.

Les arbeidsplanen her. 

Dette er det nyvalgte styret:
Magne Vågsland, leder
Alette Sandvik, nestleder, Meråker
Ellen Andersson, Stjørdal
Ida Magritt Lindstad Angen, Flatanger
Eli Husjord, Trondheim
Mads Kappfjell, Namsskogan
Ingerid Angell-Petersen, Trondheim
Kari Merete Andersen, Trondheim
1. vara: Mads Løkeland, Orkdal
2. vara: Hege Ness Larsen, Steinkjer
3. vara: Daniel Bergum, Trondheim

Kontakt:
Magne Vågsland, leder
926 24 086

Alette Sandvik, nestleder
906 03 950