Naturvernforbundet i Trondheim

Naturvernforbundet i Trondheim er fylkets største lokallag. Vi har jevnlige medlemsmøter der alle medlemmer er velkomne. Etter årsmøte den 29. mars 2023 består styret av: Leder: Gaute Rolv Dahl Styremedlemmer: Torleif Hugdahl Daniel Bergum Ann Kathrin Janitsch Geir Arne Sivertsvik Åse DraglandTerje Fossum Regina Fischer Varamedlem: Petter Vasskog Besøk oss gjerne på vår Facebookside: Naturvernforbundet Trondheim. Temagrupper. Temagrupper drevet […]

Naturvernforbundet i Trondheim er fylkets største lokallag. Vi har jevnlige medlemsmøter der alle medlemmer er velkomne.

Etter årsmøte den 29. mars 2023 består styret av:

Leder:
Gaute Rolv Dahl
Styremedlemmer:
Torleif Hugdahl
Daniel Bergum
Ann Kathrin Janitsch
Åse Dragland
Geir Arne Sivertsvik
Terje Fossum
Regina Fischer

Varamedlem:
Petter Vasskog

Besøk oss gjerne på vår Facebookside: Naturvernforbundet Trondheim.

Temagrupper.

Temagrupper drevet i samarbeid med Naturvernforbundets fylkeslag og fylkessekretær for Trøndelag:

Byutviklingsgruppa
Jobber for en miljø- og klimavennlig by som tar vare på naturmangfoldet både mellom hus og ute i marka. 

Kontaktperson: Thorleif Hugdahl – torleif.hugdahl@yahoo.no

Miljøkveld på Litteraturhuset og miljøfilmer på cinemateket
En tirsdag i måneden arrangerer vi miljøkveld hvor vi hver gang tar opp et miljørelatert tema.

Har du forslag eller ønsker om tema eller film, kontakt Gaute Dahl: gauterolv@gmail.com

Her er Facebooksida til Miljøkveld.