Naturvernforbundet i Verdal

Årsmøtet i naturvernforbundet i Verdal ble gjennomført 

Årsmelding for 2021 og aktivitetsplan for 2022 ble vedtatt, og valg til styre i lokallaget gjennomført.

Leder: Ronny Valstad Holberg
Mob: 98693476

Styremedlem: Grethe Dyrstad
Styremedlem: Elisabeth Schefl
Styremedlem: Gunnar Ystad

E-post: verdal@naturvernforbundet.no