Naturvernforbundets og Grytdalen venners underskriftaksjon gav 1800 underskrifter.

Rundt 1800 personer har signert underskriftskampanjen  for at Grytdalen og Songlieiendommen fortsatt skal være i offentlig eie og at sentrale deler skal ha et totaltvern.  En takst av eiendommen utført av konsulentfirmaet Rambøll skaper imidlertid oppmerksomhet. I følge firmat verdsettes eiendommen til 26 millioner kroner. Alle med lokalkunnskap til området er enige om at dette er helt urealistisk. Bygningsmassen på Songlia er for eksempel verdsatt til 7,2 millioner. Ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal har nok snarere et poeng når han uttaler at bygningene har liten eller ingen verdi.

Blir Ranbølls takst stående,  medfører dette at andre statlige etater som har vist interesse for eiendommen , som Statskog  trekker sin interesse. Det vil da, dersom den politiske ledelsen i aktuelle departementer ikke «våkner» og innser at eiendommene har en verdi for offentligheten ut over kroner og øre, legges ut for salg. Den gjennomførte underskriftsaksjonen bør være et viktig bidrag for at statlige myndigheter gir oss sin støtte.

NRKog naturfotograf Arne Nevra  har i 2013 gjort opptak i det en kaller «Norske naturperler».I alt 8 områder vil fra 1.nyttårsdag og hver uke bli presentert i beste sendetid på NRK. Programet om Songlia og Grytdalen vil etter det vi kjenner til komme på TV søndag 2. februar. Her er det bare å sette seg i godstolen.