NVE oversender 12 anker motatt vedrørende vindkraft i Snillfjord, Hemne og Frøya, samt kraftledning Storheia – Trollheim over til Olje og energidepartementet uten realitetsbehandling.

NVE varsler nå at en oversender 12 av 20 mottatte anker på vindkraft og kraftlinjer i omtalte kommuner over til Olje og Energidepartementet uten sjøl å foreta en vurdering. Forbausende er det også at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som i utgangspunktet anket alle konsesjoner bortsett fra anlegget på Frøya, nå trekker alle innsigelser. For oss som tidvis har brukt vurderinger foretatt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling i høringsuttalelser må nå konsekvensen være at dette ikke lenger er en holdbar referanse.