Ny E6 nord for Trondheim må vente

Vi står i et tidsskille, der koronakrisa har gitt oss uventede innsikter og erfaring. Ferske trafikktellinger viser at biltrafikken på E6 nord for Trondheim nå er halvert, mens ca. to av tre biler fortsatt kjører på E6 i Storlersbakken sør for byen.

Værnes Lufthavn er den ene store forskjellen på reisemønsteret nord og sør for Trondheim. Rundt 60 % av de fire millioner årlige flyreisene over Værnes har hatt Trondheim som start eller mål. Drøyt halvparten av disse reiser kollektivt med buss eller tog. Værnes lufthavn genererte rundt 10 % av trafikken (ÅDT) på E6 gjennom Gjevingåsen før koronakrisen, medregnet samkjøring, høy bilreiseandel til/fra Trondheim. Det er aktiviteter som følger flytrafikken, som arbeidspendling, møter og konferanser.

Nå ligger flyselskapene i offentlig betalt respirator. Det er verken ønskelig eller sannsynlig at flytrafikken skal restituere fort og fullstendig, og nå gamle høyder. Befolkning og bedrifter vil måtte være nøye med ressursbruken i tiden framover og har allerede høstet gode erfaringer med digitale møteplasser.

Gamle trafikkvekstprognoser er med ett blitt helt urealistiske. Selv om flytrafikken vil gjenoppstå, er utviklingen nå så usikker og annerledes at Nye Veier AS’ samfunnsnytteanalyse for E6 Trondheim-Stjørdal må forkastes. Nye Veier AS kan ikke lenger påstå at en ny E6 med fartsgrense på 110 km/t er samfunnsøkonomisk lønnsom. Selskapet burde selv innse og ta konsekvensen av at utbyggingsstart nå vil være i strid med mandatet fra Regjeringen og forutsetningene for Stortingets bevilgninger.

Er det noe denne krisa bør lære oss, så er det følgende: Vi kan ikke bygge ned matjord og legge til rette for trafikkvekst som et tiltak for sysselsetting. Tvert om vil det være mange oppgaver som må løses nå vi skal høste lærdom av det vi nå erfarer. Da må vi bry oss mer om både matproduksjon, transport, natur og klima.

Heldigvis har vi oppegående lokalpolitikere i og rundt Trondheim som kan vise ansvarlighet og utsette byggestart på E6 i påvente av pålitelig saksutredning, basert på realistiske framtidsutsikter.

 Trondheim 29. mars 2020

Magne Vågsland, Naturvernforbundet i Trøndelag
Guus Wellesen, Naturvernforbundet i Malvik
Torleif Hugdahl, Naturvernforbundet i Trondheim
Ellen Andersson, Naturvernforbundet i Stjørdal