Ny kurs for arealforvaltningen på Røros

For første gang har kommunestyret på Røros vedtatt å avslå en større hytteutbyggingsplan.

utsikt mot RørosAnne Guri Solem

Bildet er fra Røros, men viser ikke Fruhaugen-området.

For første gang har kommunestyret på Røros vedtatt å avslå en større hytteutbyggingsplan. Det skjedde den 25. april da politikerne sa nei til planene for Fruhaugen i Galåen.

Avgjørelsen ble tatt med følgende begrunnelse:

» – at det ikke er ønskelig å tillate utbygging i et nytt område.» Kommunestyret ønsker å redusere arealendringer for å ivareta naturen, det biologiske mangfoldet og bruk av utmarka. Kommunestyret merker seg at det i denne saken er svært mange naboer og berørte som er i mot utbygging av området. «Disse innspillene tillegges stor vekt i behandlingen av saken.»

Røros – tredje største hyttekommune i Trøndelag

Med sine godt over 3400 hytter fordelt på over seksti felt, er Røros den tredje største hyttekommunen i Trøndelag. Mange steder i landet sees en voksende motstand mot nedbygging av natur. Også på Røros har folk endret holdning til å etablere nye hyttefelt. Presset på naturområdene har økt, flere hytter med tilhørende infrastruktur fører til økt ferdsel både sommer og vinter. Utmarka legges under press, og det kommer også i konflikt med både beiterettigheter og beskatning av vilt.

Vedtaket støttes av Naturvernforbundet

Lokallaget i Naturvernforbundet for Røros og Holtålen setter stor pris på kommunestyrets vedtak, og har stor tro på at de fortsetter å gjøre gode og riktige beslutninger for å verne naturområdene i Røros kommune.

Styret i lokallaget i Naturvernforbundet for Røros og Holtålen