Nye Veiers vandalisme i Stjørdalselvas utløp kan og må begrenses

En rapport fra NTNU bekrefter at E6-utbyggingen ødelegger brakkvannsområder som er viktige, særlig for sjøørreten. Det opplagte kravet må være at utfyllingene i utløpet av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva begrenses så mye som mulig.

Innlegg av Anne Marit Ligaard, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og Magne Vågsland, leder Naturvernforbundet i Trøndelag. Det er publisert i Stjørdals-Nytt (s-n.no 01.04.22) og Bladet (Bladet.no 03.04.22).

Våtmarksområdene rundt Trondheimsfjorden er under voldsomt press. Så mye som en tredjedel av fjæreområdene er allerede ødelagt eller forringet av ulike inngrep. Utbyggingspresset har gjort seg plagsomt gjeldende i Stjørdal. Tålegrensen for inngrep er for lengst overskredet, og oppgaven må nå være å ivareta disse naturområdene på en bedre måte.

Nye Veiers utbygging av E6 sørover fra Værnes medfører store utfyllinger i utløpet av Stjørdalselva både mellom Billedholmen og Hellstranda, og ved Sandfærhus. NTNU Vitenskapsmuseet har over tid kartlagt områdene, og deres rapport viser at disse områdene er særlig viktig for sjøørreten, og også for laksesmolt: «Da både sjøørret og laks er arter under stort press, anbefales det derfor på det sterkeste å redusere nedbyggingen til det absolutt nødvendige og å kompensere for arealer tilsvarende det som går tapt.» (Rapporten Utbygging av ny E6 ved Hellstranda – kartlegging av områdebruk til sjøørret og laks, samt forslag til kompenserende tiltak, side 3).

Naturvernforbundet har tidligere karakterisert Nye Veiers massive utfyllingsplaner i utløpet av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva for naturvandalisme. Vi mener rapporten bekrefter at dette er riktig karakteristikk.

E6-utbyggingen ble heiet fram av en ordfører og et politisk flertall i Stjørdal som ikke en gang skydde lovbrudd for å la Nye Veier starte bygging og utfylling i strid med reguleringsplanen. Etter klage fra blant annet Naturvernforbundet fastslo statsforvalteren at vedtaket var ugyldig og utfyllingen måtte stanses i påvente av miljøkartleggingen (som selvsagt burde vært gjort før reguleringsplanen i det hele tatt ble vedtatt).

Nå må Nye Veier, kommune og statsforvalter ta hensyn til den dokumentasjonen som ligger på bordet og redusere det arealet som utfylles, så mye som mulig. Statens vegvesen planla i 2016 utvidelse av veien med et vesentlig mindre utfyllingsareal enn de over 40 dekar – 40 600 kvadratmeter – som Nye Veier nå har lagt opp til. Nye Veier har da redusert plassen til friluftsformål, mens det var greit ivaretatt i Vegvesenets plan. Avstanden mellom kjørebanene må reduseres, det er uholdbart at det skal bli et stort ingenmannsland mellom de to kjørebanene før man kommer til tunellene.

Stjørdalselva og de mange som nyter friluftslivet på Hellstranda kan ikke blir skadelidende for all fremtid på grunn av elendig planlegging fra Nye Veier og like elendig sakshåndtering av det politiske flertallet i Stjørdal. Det er mye som tyder på at hvis miljøkartleggingen hadde blitt gjort før vedtak, og det er både logisk og normalt å hente inn kunnskapen før man bestemmer seg, kunne ikke E6-planen blitt vedtatt slik den ble med så store utfyllinger.

Stadig flere er enig med oss i at 110 km/t motorvei ødelegger så mye natur og matjord at det ikke er verdt noen få minutter redusert kjøretid. Dessuten øker energiforbruket, støyen og veistøvet kraftig når man øker farten fra 90 til 110. E6 Ranheim–Værnes er på mange måter fullstendig utdatert i forhold til dagens virkelighet og kunnskapsgrunnlag, og kan bli stående som et trist monument over en forfeilet veipolitikk. Fortsatt er det ikke for sent å begrense noe av ødeleggelsene ved Hellstranda og Sandfærhus. Det hviler et stort ansvar på utbygger, statsforvalter og kommunen.