Nye Veiers ville ferd gjennom Trøndelag må stanse

Prosessen rundt E6 mellom Trondheim og Stjørdal viser at Nye Veiers tidsnød har satt til side en rekke vernebestemmelser og klimaavtaler. Klagebehandling som gjør Fylkesmannen inhabil og innrømmede feil fra utbygger Nye Veier i beregningen av samfunnsøkonomisk gevinst river grunnen unna beslutningene som er gjort. Den ville ferden må stanses!

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker skriver felles innlegg med flere natruvernlag om ny E6 fra Trondheim og nordover. I innlegget heter det blant annet:

«Reguleringsplanen for utløpet av Stjørdalselva ble vedtatt av Stjørdal kommune i mai uten at miljøkonsekvensene var klare, noe Fylkesmannen fastslo var en saksbehandlingsfeil. At vedtaket deretter vurderes som gyldig begrunnes med at resultatet av konsekvensene (økt kunnskap) ikke ville endret vedtaket. En slik argumentasjon faller på sin egen urimelighet. For det første kan ikke Fylkesmannen forskuttere hva Stjørdal kommunestyre ville ha stemt dersom de hadde et annet faktagrunnlag. Argumentasjonen undergraver dessuten hensikten med alle utredninger.»

Kravet fra Naturverforbundet er: «Nye Veier fortsetter sin ville ferd helt til noen setter foten ned. Sikkerhetsnettet som ligger i en anke til Fylkesmannen er kompromittert. Naturvernforbundet ber om oppnevning av en uhildet settefylkesmann som ser E6-Nord i sammenheng.»

Les hele innlegget hos Adressa (18.11.20).