Nygaard tildelt årets miljøpris

Trøndersk natur- og miljøpris tildeles i år Steinar Nygaard for sitt fremragende arbeid for natur- og miljøsaker gjennom en årrekke.

Prisen ble delt ut av miljøvernveteran Per Flatberg på Naturvernforbundet i Trøndelags førjulsmøte på Litteraturhuset i Trondheim 4. deseber. 

Juryen har bestått av Mads Løkeland, Anne Kolstad og Asle Hegge. I deres begrunnelse heter det at: 

Steinar har vore ein klippe i natur- og miljøarbeidet gjennom mange år.  Som leiar av Naturvernforbundet i Sør Trøndelag i 10 år, frå 2008 til 2018, og som mangeårig medlem av Naturvernforbundets landsstyre, har han sett natur- og miljøvernet ettertrykkeleg på Trøndelags dagsorden, med tallause lesarinnlegg, oppslag og intervju i aviser, TV, radio og mange engasjerande foredrag og innlegg på seminar, folkemøte og konferansar.

Det er også mange som møter den engasjerte miljørepresentanten på befaringar, der naturinngrep og nedbygging av matjord står på dagsorden, både når det gjeld vasskraft, vegbygging, og ikkje minste dei omfattande planane for vindkraft, som fører til stor nedbygging av viktige naturområde.

Steinar har stor arbeidskapasitet og engasjement, og har namnet sitt under tallause og sterke høyringsuttalar, og som jurist bidrar han til betre og meir slagkraftig bruk av lovverket for vern av natur og miljø.

Steinar har også sett spor etter seg på NTNU, der han har undervist mange om lovverket som rammar inn miljøforvaltinga, og miljøleiing og miljøkunnskap, og som representant i Trondheim bystyre var han prinsipiell og fast når det gjaldt miljø, og tok også spranget frå Senterpartiet til å opprette Bylista då det var nødvendig i eit forsøk på å redde den miljøvennlege trikken frå nedlegging.

Vi reknar med at trøndersk natur og miljø enno i mange år vil dra nytte av Steinars engasjement, kunnskap og kjærleik til naturen, og gratulerer med Trøndersk natur- og miljøpris 2018.

Tidligere vinnere
Trøndersk Natur- og miljøpris deles ut til enkeltpersoner, lag, foreninger, etater m.v.  i Trøndelag, som har gjort en god innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. I år deles den ut for 18. gang. Den er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, Per Flatberg fra Inderøy,  Lars Haltbrekken, tidl. stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Brekken, reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger, Børge Dahle fra Rennebu, Olav Nyrønning fra Holtålen, Kjell Derås, Levanger og reineier Arvid Jåma fra Fosen, Biovarme AS v/Jostein Trøite, Skogn, Ingolv Dørum, Drageid Leirskole, Osen, Roald Evensen fra Holtålen, Ørland kommune, NSB-Trønderbanen, NRK-journalist Kjartan Trana og Mads Løkeland.