Nytt lokallag i stormens kjerne

Dagen etter anleggsarbeidene startet i Hestdalen ble det nye lokallaget i Naturvernforbundet i Flatanger formelt stiftet. -Vi vil prioritere kampen mot vindkraft og håper at kommunen også gjør det den kan for å stoppe det sier nyvalgt leder Knut Johnsrud.

Naturvernforbundet har hatt en eventyrlig medlemsvekst i Flatanger og torsdag 10. april ble det nye lokallaget formelt stiftet. Knut Johnsrud ble valgt som leder i det nyopprettede lokallaget og får med seg seks andre i styret, deriblant  Ida-Magrit Lindstad Angen og Mads Kristiansen. -Jeg bor i Flatanger for jeg er glad i den vakre og unike naturen her og jeg vil engasjere meg for at den ikke skal ofres for vindindustri, sier Knut Johnsrud. Han oppfordrer spesielt folk til å bli med når Naturvernforbundet arrangerer sommertreff på Drageid leirskole 21. – 23. juni med turmarsj til Sørmarkfjellet på lørdag. 

For noen uker siden arrangerte Naturvernforbundet et åpent møte i Flatanger hvor over 70 personer møtte fram. Hovedsaken der var den pågående og planlagte vindkraftutbygginga i Flatanger. Les FlatangerNytts reportasje fra møtet.

Lokallaget vedtok på stiftelsesmøte en uttalelse som oppfordrer kommunen til å prøve å få stoppet vindkraftanlegget, slik man nå har gjort på Frøya:

Uttalelse vedtatt på stiftelsemøte: 
Utbygginga i Sørmarkfjellet vil være et stort inngrep i inngrepsfri kystnatur og så stor negativ innvirkning på naturmangfoldet. Naturvernforbundet i Flatanger oppfordrer derfor Flatanger kommune til å gjøre alt som står i dens makt for å forhindre at denne utbygginga blir gjennomført.

Naturvernforbundet i Flatanger støtter aksjonistene ved Sørmarkfjellet og oppfordrer medlemmer og andre til å delta på demonstrasjonen som ungdommen arrangerer på Fjell kl. 12 førstkommende lørdag og andre demonstrasjoner mot vindkraftutbygginga.

Spesifikt ber vi kommunen reagere overfor Trønder Energi og anmode om stopp i anleggsarbeidet som nå har startet i Hestdalen ved Sørmarkfjellet. Bakgrunnen for dette er at Trønder Energi ikke har de nødvendige tillatelser:

-De kan ikke starte anleggsarbeidet før geotekniske undersøkelser er foretatt. Allikevel har de benyttet en gravemaskin i området.
-De har ikke dispensasjon fra arealplanen til å starte anleggsarbeidet i det området de har startet.

Vedtatt av stiftelsesmøte i Naturvernforbundet i Flatanger 11. april 2019.

Kontakt:
Leder i Naturvernforbundet i Flatanger Knut Johnsrud
Tlf: 906 98 160