Nytt lokallag vil forsvare kystnaturen

Åfjord og Roan er to kommuner hvor det i det siste har skjedd store naturinngrep. Nå vil det nye lokallaget mobilisere for at det ikke skjer ytterligere nedbygging av den vakre kystnaturen.

-Vi vil mobilisere for å ta vare på Åfjords vakre kystnatur, sier Line Harbak, nyvalgt leder i Naturvernforbundet i Åfjord. Det nye lokallaget inkluderer også Roan, som fra 1.1.2020 vil vøre en del av Åfjord kommune. Med seg i styret får hun Sturla Gabrielsen som kasserer og Tove Karoliussen.

Harbak sier at de vil prioritere kampen mot nye vindkraftutbygginger, men at de også vil dokumentere konsekvensene av utbyggingene som foregår nå og påpeke feil i forhold til vedtatt MTA-plan.  De vil også jobbe mot andre store inngrep i naturområder og vil også delta i plastryddedugnaden. -Vi vil også gi vår støtte til andre som kjemper mot vindkraft og annen naturødeleggelse i deres områder, sier Harbak. 
 

Uttalelse vedtatt av stiftelsesmøtet:

FORSVAR ÅFJORDS NATUR

Naturvernforbundet i Åfjord vil prioritere kampen mot nye vindkraftutbygginger samt følge opp at offentlige pålegg og krav til de igangsatte utbygginger oppfylles. Vi vil dokumentere erfaringene med vindkraft i Åfjord og på den måten bidra med informasjon og kunnskap til andre grupper som kjemper mot nyetablering i sine områder.

Utbygginga i Fosenfjellene er et enormt inngrep i den sårbare kystnaturen vår og den har stor negativ innvirkning på samisk kultur samt naturmangfoldet, særlig med tanke på fugleliv. Naturvernforbundet i Åfjord oppfordrer derfor Åfjord kommune innstendig om å nedfelle at det ikke skal etableres mer landbasert vindkraft eller andre tyngre tekniske inngrep som ytterligere reduserer inngrepsfrie naturarealer i kommunen.  

Naturvernforbundet i Åfjord vil jobbe for samenes historiske rett til å utøve reindrift og mener at den norske stat må respektere FNs rasediskrimineringskomités uttalelse om at arbeidet med bygge ut Storheia vindpark må midlertidig stanses fram til saken er konkludert.

For å tale naturens sak med en sterkest mulig stemme er det viktig at vi står sammen, uansett bakgrunn og jobber mot et felles mål: forsvar av Åfjords natur.

 

Vedtatt av stiftelsesmøte i Naturvernforbundet i Åfjord 23. mai 2019.