Nytt styre i Namdalen

-Kampen mot vindkraft i inngrepsfrie naturområder, kystsoneplan og villaksens framtid er noen av sakene det er viktig å ta tak i, sier Frode Staldvik, nyvalgt leder i Naturvernforbundet i Namdalen. Nå gleder han seg til å ta fatt på denne viktige jobben.

Staldvik jobber nå som daglig leder ved kunnskapssenter for laks og vannmiljø, og har en brei yrkeserfaring. Miljøengasjementet begynte under Altasaken, og han ble engasjert i klima på 90-tallet. Han liker godt å være ute i naturen og å sanke og høste av naturen. -Det er nødvendig at folk engasjerer seg i naturvern, og jeg ønsker flere velkommen med på laget.  


Med seg i det nye styret får han Sofia Ekker, Eivind Wilhelm Skorstad, Peter Furuset og
Ann Gregersen. Årsmøtet ble avholdt 6. desember og foruten vanlige årsmøtesaker var det et foredrag om miljøkriminalitet av tidligere miljøkoordinator i politiet, Nils Roger Duna.

Jubel for Strindelva
Det ble stor applaus da dagens nyhet om at NVE hadde avslått utbyggingssøknaden av Strindelva i Snåsa ble annonsert. Dette er et eksempel på enda en seier hvor naturvernere og det samiske miljøet har stått sammen, en allianse som ble det ble understreket viktigheten av fra flere på årsmøtet.