Om naturmangfoldgruppen

Naturmangfoldgruppen er en av temagruppene i Naturvernforbundet Trondheim. 

Vi jobber med forskjellige saker innen naturmangfold i Trondheim og Trøndelag.  For tiden har vi et kartleggingsprosjekt som vi startet for å kartlegge truede naturtyper og arter, samt fremmede arter. Vi arrangerer kartleggingsturer, sosiale sammenkomster, og møter der vi ser på naturvernsaker og hva vi kan gjøre for å bidra til å bevare naturmangfoldet. 

Har du lyst å bli med på noen av våre aktiviteter? Følg med i kalenderen, eller bli med i vår Facebook-gruppe Naturmangfoldgruppen i Trondheim.