Oppfordrer kommunene til plasthandling

Situasjonen rundt plastforurensing er kritisk, og kommunene bør ta et større ansvar. Naturvernforbundet i Trøndelag har derfor sendt et brev til alle fylkets kommuner hvor vi spør hva som gjøres innenfor ulike sektorer og samtidig oppfordrer til at det lages en plasthandlingsplan.

Om ikke noe gjøres risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. Kommunene har en opplagt rolle i dette arbeidet. Fram mot valget 2019 vil vi derfor jobbe for at kommunene utarbeidler tiltaksplaner med målsetting å redusere bruken av plast og utslipp av plast til havet, på lik linje med at alle kommuner nå skal ha utarbeidet en klimahandlingsplan. Vi har i første omgang sendt et brev til kommunene hvor vi spør om hva som allerede skjer på dette området og har nevnt noen sektorer hvor situasjonen er spesielt kritisk.

Vi håper på postitivt svar fra kommunene og at dette settes på dagsordenen fram mot valget i 2019. 

Kontakt
Leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Magne Vågsland
Tlf: 92 624 086

Leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Ellen Andersson
Tlf: 900 24 937