Orkdal kommune inngår avtale med Statbygg om leie av Songli og Grytdalseiendomen i 10 år

Kommunen inngår videre en driftsavtale med Songli eiendomm as. Dette er representanter fra Grytdalens Venner ,lokalavdelinga av Naturvernforbundet og Fylkeslaget av Norsk Jeger og fiskeforening

Kommunestyret i Orkdal godkjente i møte 29. mars en leieavtale mellom Statsbygg og Orkdal kommune om framtidig drift av Songli eiendommen og Grytdalen. Avtalen innebærer at kommunen i 10 år leier området og bygningsmassen av Statsbygg etter nærmere regler. Kommunestyret godkjente også en leieavtale mellom Orkdal kommune og Songli eiendom AS.  Rådmannen gis fullmakt til å avtale mindre justeringer i avtalen.

Somgli eiendom as består av representanter for Grytdalens venner, Naturvernforbundet i Orklaregionen og Fylkeslaget av Jeger og Fisk, som alle går inn med en egenkapital på 6000 kroner. Songli eiendom skal stå for den daglige drifta av området. Området som Thams etterlot seg er på hele 80 000 mål, som nå gjennom avtalen sikres tilgang for offentligheten. Arealene tilsvarer 11 % av Orkdal kommunes totale areal samt store områder i Snillfjord.

Kommunestyret godkjente også at Orkdal Kommune stiller et beløp på inntil en mill. kroner til utbedring av eiendommen.  Dette gjelder blant annet vann og avløp og mobil- og bredbåndsdekning.  Kostnadene for kommunen finansieres ved bruk av driftsfond. Når dette er på plass, i løpet av forsommeren, vil det være mulig å leie deler av bygningsmassen, primært hovedbygningen, til interesserte. Vi har i dag interesserte som ønsker å gi et tilbud blant annet i området mat og forpleining, og håper at Songlia kan bli et attraktivt sted for kursvirksomhet, feiring av jubileer mm. samt et flott utgangspunkt for turer i unik og flott natur.

Vi har også planer om en merking av stier samt informasjonstavler. En søknad til Fylkesmannen på utlyste penger til slike formål ble beklagelig vis avslått uten at vi skjønner begrunnelsen. Dette jobber vi i midler tid videre med.