På besøk hos Elvesandjegeren

Lørdag den 24. august var vi på naturgledetur med forskeren Oddvar Hanssen fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning).

Vi var 6 st. som forsiktig gikk på sandstranden for å finne hull og andre spor etter den fascinerende arten Elvesandjeger på strandkanten ved Gaula. Vi passade også på å lære om Stor Elvebreddedderkopp, som har samme leveområde. Vi fikk se larven av Elvesandjeger, og fant flere individer av Stor Elvebreddedderkopp. Turen ble velykket og lærerik, og vi håper på en lignende tur neste år.

Elvesandjegeren (Cicindela maritima) hør til billefamilien løpebiller (Carabidae). Den lever på sandflater langs større elver. Larven lever i hull, der den sitter og venter på at mindre insekter skal komme forbi. Som voksen bille er den mer aktiv og jakter på sandflaten når solen skiner godt og varmt. I Norge er elvesandjegeren sterkt truet (EN) og siden 2011 har den en spesiell beskyttelse som prioritert art i henhold til naturmangfoldloven.

Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) hør til gruppen ulveedderkopper. Den lever på sandflater ved større elver. Der graver den rør i sanden, hvor den venter på et byte. Dens kamuflerte farge gjør det enkelt for den å smelte inn i omgivningen. I Norge finnes stor elvebreddedderkopp kun i Trøndelag, og med en størrelse på opp til 17 milimeter er den en av landets største edderkopper. Arten er sterkt truet, og har akkurat som elvesandjeger, en spesiell beskyttelse som prioritert art i Norge.

At en art har fått status som prioritert art betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge arten eller dens leveområder. Med dette forbudet håper man at elvesandjeger kan øke bestanden. Naturvernforbundet jobber for at leveområder til sjeldne arter skal beskyttes, bl.a. ved å kjempe mot utbygging av elvestrandsoner.