Pleie av trikkesløyfa blomstereng

Årets tilvekst skal rakes opp og fjernes, slik at de insektvennlige blomsterplantene får spire fritt til våren. 
I drikkepause kl. 18.30 vil botaniker Anders Kolstad gi en innføring i blomsterengas økologi.

Bonus om deltagelse og arbeidsgleden er stor: 
* Luking av burot, høymole og små trær rundt trikkesløyfa
* Presentasjon og diskusjon av ideen om «Lian Naturvernhage»