Positive signaler for framtida til Songlia og Grytdalen

Statsbygg varsler nå at en er positiv til å utsette et planlagt salg av eiendommene i Songlia og Grytdalen. Blant annet forventete inntekter fra vindkraft på Geitfjellet gjør at en nå vurdere å pløye disse tilbake for en oppgradering av eiendommene.

På Geitfjelet i Snillfjord skal nå etter planen bygges 43 vindturbiner. 6 av disse vil ligge på Statsbyggs eiendom. Dette medfører at en vil få et engangsvederlag på rundt 1,5 million kroner ved oppstart, samt et årlig beløp på 230 tusen når produksjon starter. Forutsatt at berørte kommuner, lag og organisasjoner som har interesse i området blir enige om en del gitte forutsetninger, regner en med at departementet vil akseptere at disse pengene benyttes til sårt tiltrengt oppgradering blant annet av bygningsmassen, og at eiendommene fortsatt blir i offentlig eie.

Orkdal kommune har signalisert at en eventuelt sammen med andre berørte kommuner som Snillfjord og Agdenes vil innta en lederrolle i det videre arbeidet. 3.mai ble det avholdt et møte med kommuneledelsen, representanter for Jeger og Fiske, Naturvernforbundet og Grytdalens Venner. Uenigheten var ikke større enn at det med litt fleksibilitet skal være overkommelig. En av kjernepunktene til Fylkeslaget av Jeger og fisk er at en aksepterer dagens vern, men ønsker ikke at området skal klassifiseres som et referanseområde for forskning.

Det berammes nå et nytt møte i løpet av mai på Songlia, hvor en status på området og bygningsmassen vil være et sentralt tema. Det må naturlig nok utformes en del avtaler, etableres et styre, samt et fora hvor interessegrupper blir representert, bare for å ha nevnt noe. Men så langt positivt. Vi i Naturvernforbundet håper vi snart skal kunne invitere til et oppgradert anlegg, hvor det legges til rette for mange spennende aktiviteter.