Reagerer på ulovlig veg

Naturvernforbundet krever at en dispensasjonssøknad for den ulovlig bygde vegen på Frigården må avvises.

Naturvernfobundet har sendt brev til Stjørdal kommune der vi krever at en ulovlig bygd vei på Frigården fjernes. Bladet omtaler brevet både i papiravisen og i en nettsak

Naturvernforbundet peker på at vegen til og med er bygget i et LNF-regulert område, det vil si for landbruk, natur og friluftsliv. Naturvernforbundet stiller seg meget kritisk til at utbygger her har tatt seg til rette og ryddet vekk skog og bygd en ny veitrasé, skriver Bladet.

Naturvernforbundet krever nå at den ulovlig bygde veien fjernes, og at området søkes tilbakeført slik det var før det ulovlige inngrepet blant annet gjennom beplantning.