Rekordlav strømpris i Norge

Stor produksjon og store snømengder i fjellet har ført til dramatisk fall i strømprisen på bare ei uke. I Midt-Norge er prisen pr. KWh bare 50% av prisen på samme tid i fjor i følge NVE. Prisen på spotmarkedet er nå helt nede i 9 øre pr. KWh.

Stor produksjon og store snømengder i fjellet medfører nå til fall i strømprisen i Midt-Norge på 30% bare på ei uke. Prisen er nå 50% av pris på samme tid i fjor. Prisen på spotmarkedet er helt nede i 9 øre pr. KWh ifølge NVE.

Det er NRK Nordland som forteller dette i en artikkel datert 12.juni. Markedssjef Arild Markussen i Helgelands Kraft sier til NRK at en nå tilbyr sine kunder en pris på i overkant av 10 øre pr. KWh.  I førsteomgang  gjelder dette nå og ut september. Med denne prisen er det knapt lønnsomt å drive vannkraftproduksjon Hovedårsaken er nå store snømengder i fjellet, og enda har ikke smeltevannet kommet for fult. Derfor ønsker en tømme magasinene i størst mulig grad. Han regner imidlertid med at den lave prisen vil fortsette langt fremover i tid. Langsiktige kontrakter frem mot 2020 prises nå til i 25 øre pr. KWh.

Dette får store konsekvenser, blant annet for eventuell oppstart av nye vannkraft og ikke minst vindkraftprosjekter. Også for de som har bygd eller er i ferd med å bygge småkraftanlegg kan et slikt prisfall bli kritisk. De fleste av disse har vel helt eller delvis finansiert utbyggingen ved låneopptak. Dette blir nå låneutgifter det blir vanskelig å betjene. Og sist men ikke minst vil det som nå skjer merkes hos eierne av energiselskaper. Dette er i hovedsak norske kommuner, som må beregne et betydelig fall i utbyttet med den konsekvens dette har for kommuneøkonomien. Når Salvesen & Thams for en tid siden valget å selge blant annet Skjenaldfossen kraftstasjon, var nok dette et klokt valg ut fra en økonomisk vurdering. Det antydes nå i fora at linjenettet for å transportere elektrisk energi i fremtida vil være mere økonomisk lønnsomt enn produksjon av selve energien.

Etter at Statkraft litt overraskende valgte å trekke seg fra planlagte vindkraftprosjekter i Fosen og Snillfjord, har det særlig fra politisk hold blitt reist skarp kritikk mot etaten. Når Høyres stortingspolitikker Linda Hofstad går ut i pressen og foreslår å sparke Statkrafts styre, blir det vel heller pinlig. Stortinget har vedtatt at Statkraft skal drive etter forretningsmessige prinsipper med overskudd, og de valg som ble gjort er vel helt i tråd med dette. Det er vel grunn til å tro at begrunnelsen er basert på de framtidsutsikter og oppdaterte markedsrapporter som styret i Statkraft hadde da hadde tilgjengelig. For politikerne er det vel fornuftig å begrense seg til å vedta lover og rammevilkår og ikke gå inn i drift. Ikke minst når en mangler relevant informasjon. For oss strømkunder er det som skjer godt nytt, i det dette også vil påvirke vår strømregning. At dette også indirekte bidrar til at store naturinngrep blir skrinlagt er vi som bryr oss om natur glad for.