Riksantikvar Jørn Holme har nå fattet vedtak om statlig vern av utmarkseiendommer i Orkdal og Snillfjord.

Flere eiendommer i området har nå fått et vern i klasse 1, med betegnelsen fredning. Foruten Songlia omfatter dette også bygninger på Bjørndalen, Hjortdalshytta og bygningene ved Svarttjønn hytta.

Vern av bygningsmasse
En bygning som er identifisert som verneverdig kan fortelle om lokal eller regional byggeskikk, arkitektur og kulturhistorie. Verneverdien er her normalt begrenset til bygningens eksteriør som tak, vinduer, dører, kledning, trapper osv. Eks på dette kan/ vil være bygninger registret i SEFRAK-registeret eller nyere lokale/ regionale bygninger som lokale/ regionale myndigheter anser som viktige/ typiske for stedet. Normalt vil det være kommunen som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven.

Et slikt vern vil etter Naturvernforbundets mening være et viktig bidrag til at ikke bare berørte bygninger , men også eiendommene som bygningene ligger på, fortsatt vil være i offentlig eie. Statsbygg, som i dag forvalter eiendommen, har et styrevedtak på at en ikke skal ha bygningsmasse som ikke gir leieinntekter og ønsker salg. Det vern som nå er vedtatt og de begrensninger som dette medfører vil nok gjøre området mindre atraktivt for private eiere.