Roald Evensen til minne

Sist i november døde mangeårige leder i Naturvernforbundet i Holtålen. Roald gjorde en uvurderlig innsats for natur og organisasjon gjennom mange år.

Roald Evensen døde hjemme på Langlete i Haltdalen den 30. november 2021, 74 år gammel.

Ved at Roald ikke lengre er med oss har Naturvernforbundet i Trøndelag mistet en viktig person. Roald var blant veteranene innen det frivillige naturvernarbeidet i Norge. Han var mangeårig leder i Naturvernforbundet i Haltdalen og var viktig i arbeidet med restruktureringen av lokallaget i Rørosregionen.

Aksjonen «Gaulas framtid», med Roald i spissen, hadde en stor del av æren for at Gaula-vassdraget ble varig vernet i 1986. I jubileumsboka til Naturvernforbundet i Trøndelag fra 2015 skriver Roald om organiseringa og arbeidet som førte fram til dette vernet. Etter dette fulgte lokallaget i Holtålen opp med forslaget om Forollhogna nasjonalpark. Også denne seieren fikk Roald oppleve i 2001.

Roald var også svært opptatt av skolebarna og deres forhold til naturen. I den anledning arrangerte han turer som ble populære.

Så er det mange som vil huske naturkveldene i Storstuggu på Røros. I mange år var Roald drivkrafta bak dette arrangementet og sørget for at mangfoldig og spennende innhold. Dette var ei videreføring av Villmarkskveldene i Ålen. Det var her initiativet til Midt-Norsk Natur- og miljøpris ble tatt.

Det var med andre ord mange gode grunner til at Roald Evensen i 2012 fikk Trøndersk natur- og miljøpris. I tillegg til det som er nevnt over, tar begrunnelsen også med internasjonalt ungdomsarbeid, støtte for fjellreven og moskusen i Femundsmarka. Juryen trakk spesielt fram: Roald Evensen vært en initiativtaker og ildsjel innenfor arbeidet med natur- og miljø. Og det er meget velfortjent at han nå får den prisen som han i sin tid var med å opprette.

Vi takker Roald for den store innsatsen han la ned for naturvern og naturglede. Naturvernforbundet i Trøndelag vil gjøre det vi kan for at hans arbeid skal bli ført videre.

Magne Vågsland for

Naturvernforbundet i Trøndelag og Naturvernforbundet i Røros-regionen