Ryddet elvekanten for søppel i sommer

Dalførepatruljen 2022 ryddet over 700 kg søppel i en særdeles våt trøndersommer.

Dalførepatruljen er en sommerjobb for å rydde søppel i Stjørdal og Meråker.

Hensikten med prosjektet er å rydde marint søppel samt i og ved vassdrag, og å bidra til en positiv interesse for å holde naturen ren og ryddig.

Martin Halvorsen og Oliver Lillebo, som fikk de to jobbene, viste raskt at de var godt egnet til oppdraget. Det var en særdeles våt sommer i Trøndelag, og mye av ryddingen foregikk i vegetasjonsbeltet langs vassdrag. Det ble særlig ryddet langs Stjørdalselva, der vi antok det var mye søppel etter flom i vår. Antagelsen stemte, og patruljen fant mye søppel. Det var en krevende jobb, som de utførte på en god måte. Gjennom Dalførepatruljen ble det ryddet mye søppel som ellers ikke ville blitt fjernet fordi den var til dels vanskelig tilgjengelig.

Foruten selve ryddingen og rapporterte de jevnlig om arbeidet gjennom Dalførepatruljens Facebookside, som nå har 1245 følgere.

Søppelet ble i første omgang samlet i en egen container, for å gi en oversikt over typer søppel og volum gjennom perioden. Containeren var på 10 kubikk. Søplet ble veid til totalt 710 kg. Det var særlig mye isopor og plast. Ved avslutning av prosjektet ble containeren levert til godkjent mottak.

Prosjektet har fått mye positiv presseomtale, og vi vurderer den holdningsskapende siden ved prosjektet som svært godt oppfylt. Lokalavisene har hatt flere oppslag både før, under og etter prosjektperioden. Det har også vært intervjuer på regional tv (NRK Midtnytt) og lokalradio. Et eksempel fra Bladet: Tidligere patruljer har funnet de utroligste ting. I år er det Oliver (17) og Martin (18) som har jobben.

Gjennom samarbeid med Kristoffersen Bil kunne Dalførepatruljen bruke en elektrisk varebil til all transport.

Dalførepatruljen er finansiert gjennom midler som Naturvernforbundet mottar fra Miljødirektoratet.

OPPDATERING DESEMBER 2022: Etter et spørsmål til ordfører i Stjørdal kommunestyre, har kommunen varslet interesse for å videreføre Dalførepatruljen. Etter tre runder med sommerjobben (2019, 2020 og 2022) ønsker både Naturvernforbundet og initiativtager Rune Sagen at prosjektet følges opp videre av kommunen, fortsatt som en sommerjobb for ungdom. Bladet skriver om saken etter kommunestyremøtet 24. november.