Saker vi jobber med

Sakene vi engasjerer oss i gjenspeiler på mange måter de emner som opptar oss mest. Alt arbeid som legges ned i lokallaget er frivillig og som aktivt medlem i Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu, har en derfor en gyllen mulighet til å bygge opp og utvide lagets virke til å omfatte flere områder. Dette er en berikelse vi ønsker velkommen!

! I tida framover, vil vi derfor fokusere en del på å tiltrekke seg flere som ønsker å involvere seg i det lokale natur- og miljøvernarbeidet på vegne av Naturvernforbundet. For oss er det viktig å vite at vi har lokal forankring og at vi fortsetter å være en organisasjon som folk lytter og gir sin tilslutning til.

Én av kjernesakene under opprettelsen i 2011 var den overhengende trusselen om etablering av et vindkraftanlegg i Brungmarka. Dette uerstattelige stykket norsk natur ligger i skog- og fjellområdene mellom Klæbu og Melhus. Saken bidro derfor til en avgjørende forening av verneinteresser på begge sider av marka. Allmenningstanken er en fellesnevner.

Alle som har vært i befatning med vindkraftsaker vet at det er både tid- og energikrevende. Likevel har vi parallelt med denne ene omfattende natur- og kulturvernsaken, lagt ned et betydelig arbeid i forsøket på å pense den enorme interessen for massedeponi i en bedre retning. I noen saker blir vi hørt, i andre når vi ikke fram. Men hver sak som krones med seier, driver oss videre til neste utfordring. Særlig i Klæbu kommune har presset på arealer med store naturkvaliteter vært uforholdsmessig stort sammenligna med hva vi som frivillige kan forhindre. Dette illustrerer behovet for flere aktive, skrive- og taleføre medlemmer i våre bygder. I Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu utfyller vi hverandre og idealismen blir vårt fremste middel.

Mens vindkraft og massedeponi har lagt beslag på svært mye tid de siste åra, har vi òg engasjert i saker som angår forvaltning av bever og planer som berører våtmarker og artsrik elveskog langs Gaula. Bare for å nevne noen.

Det er viktig å oppnå ei likevekt mellom konkrete opplevelser ute i landskapet og slik regulær saksbehandling opp mot næringsinteresser og kommunal forvaltning. Der den sistnevnte virksomhet kan virke energitappende, representerer naturskattene vi arbeider for å ta vare på en bunnløs kilde til inderlig glede og motivasjon i det vi ønsker å legge ned tid og krefter i. Naturen svikter aldri.