Seminar om landbruksplast

Plastproblematikken har vært på dagsordenen lenge, men det snakkes ikke så mye om plast i landbruket. Selv om det er dokumentert at noe av plasten havner på avveie som for eksempel i elvene eller i jorden som vi dyrker i. 
Hvordan påvirkes matjorden vår? Hvordan kan vi jobbe for å forhindre landbruksplast på avveier?

For å sette fokus på dette temaet og finne løsninger sammen, arrangerer Naturvernforbundet i Trøndelag et dagsseminar der alle som jobber med landbruk, henting av landbruksplast, næringsliv og andre interesserte er velkommen å delta. 
Dagsseminariet vil by på interessante foredrag fra bl.a. NIBIO, og en interaktiv workshop.

Påmelding: https://naturvernforbundet-trondelag.hoopla.no/sales/147596974. Seminaret vil finnes sted på plattformen InvitePeople, og du vil få tilsendt en link for innlogging noen dager før seminaret starter